Definisjonen av «dyrka jord» kan stoppe boligområder i Orkland

foto