Store planer om fredet gård: Blir en del av sentrumsplanlegginga

foto