Mistet deler av armen: - Ingen mistanke om at noe kriminelt har skjedd

foto