Har satt i gang kjempeprosjekt: - Vi så at noe måtte gjøres