Usikker på om det har noen hensikt å gå videre med nytt veiprosjekt

foto