Ulovlig bilkjøring utviklet seg til et helseoppdrag

foto