Vil ha mer utredning av kommunalt informasjonsblad

foto