Foreslår å legge ned både skole og barnehage

foto