Orkangerbedrift først i verden: - Et resultat av en unik samarbeidsmodell