«Politipoeten» twitret om bråk etter dramatisk fotballkamp