Rykket ut da alarmen gikk på sykehuset: - Utover det har det vært overraskende rolig