Ønsker tips etter voldshendelse: Etterlyser tre menn med mørke klær og hetter