Går over i ny jobb: – Jeg flytter verken fra kaill’n eller bygda