Økning i straffesaker og henvisninger fra politiet i Trøndelag

foto