Ordfører Oddbjørn Bang sier Orkangerkonferansen, som i år ble arrangert for 18. gang, er viktig av flere årsaker.

Stor tilfredshet

— Den er viktig for industrimiljøet på Orkanger med tanke på at de får markedsført seg, den er viktig for å bli oppdatert på trender i bransjen, og den er viktig for nettverksbygging, sier Bang.

Konferansen scorer også godt hos deltakerne. Tall som Thomas Reinertsen, leder for konferansen, presenterte torsdag, viser svært god tilfredshet basert på evalueringa fra i fjor.

97 prosent av deltakerne mener konferansen holder et høyt faglig nivå.

94 prosent mener det sosiale er viktig.

94 prosent mener konferansen fortsatt må arrangeres.

«(N)eiendomsskatt»

Oddbjørn Bang i rollen som vertskap, nevnte flere ting som har skjedd i Orkdal det siste året da han åpnet konferansen. Han kom blant annet både inn på Orkels suksess i utlandet, bankfusjonen i Orkdal og Meldal, bortfall av bomstasjonene på E39 og Thamspaviljongen i sin velkomsttale.

— For Orkdal handler en slik konferanse også om å få et godt omdømme, sier han, og kom også inn på det som har skjedd med kommunereformen og avtalen med Meldal, Agdenes og deler av Snillfjord.

— Orkdal er industrikommune nummer én, og jeg håper vi greier å videreføre at nykommunen Orkland ikke skal ha eiendomsskatt, sa Bang, vel forberedt på at Snillfjord - som står foran en stor vindparkutbygging - nok vil ha et ord med i laget rundt dette spørsmålet.

Vertskapsrollen

— Er det mulig å se konkrete resultater av en slik konferanse?

— Det er vanskelig, men vi ser at det er en industriklynge på Orkanger som stadig får oppdrag og utvikler seg, sier Bang.

Han berømmer programkomiteen som han mener år etter år får interessante foredragsholdere til Bårdshaug.

— De er flinke, og bidrar til at vi har fått en kjempebra konferanse som har funnet både sin form og størrelse. Det er hyggelig å kunne være vertskap her, sier Oddbjørn Bang.

PS: I salen der konferansen holdes, henger et stort maleri av Christian Thams. Han skuer ut over forsamlingen fra veggen og er nok godt tilfreds med at andre fortsetter det han selv startet.

john.myrhaug@avisa-st.no

907 72 300