Angrer på at hun ikke gjennomførte operasjonen tidligere

foto