To søkere til nyopprettet legestilling på Orkanger