Søkerlisten er klar: Gikk fra én til 14 søkere på rektorstilling

foto
Orkland kommune har fått 14 søkere til stillingen som rektor ved Evjen Skole Foto: Øyvind Brostrøm