– Vi nordmenn er villige til å overse alt av kutyme for å få kloa i et bløtkokt egg

foto