Knytter funn av kassaapparat til tyveri fra bilforretning

foto