Har laget prioriteringsliste for skolene og barnehagene