Bekken har gått over sine bredder

Oversvømmelse på fylkesvei 6172 i Rindal. Foto: John J. Storholt