Private tilbyr flyktningboliger: Krever 20 000 kroner i husleie

foto