— Jeg krasja en bil en gang, det angrer jeg litt på