Vegarbeid stenger gang- og sykkelvei til midten av november