Opphever anbefaling: - Ser ingen grunn til å fraråde bading