Kolliderte med parkert bil og etterlyser eier

foto