Foreldre ved skolen hevder at skolen er i ferd med å rakne. Elever slutter på grunn av dårlig skole- og læringsmiljø

foto