Ønsker å dele verdiene i fjellet: - Filosofien vår er å ansette så nært opp mot 100 prosent av arbeiderne lokalt

foto