Etterlyser arbeidsfolket på dårlig vei: – Forstår at folk er utålmodige