Gjenåpner teststasjonen - men bare for én aldersgruppe