Radikal endring i sentrumsbutikk: - Når folk endrer vaner, må også vi endre oss

foto