Bommet på tunnelåpningen og krasjet inn i bergveggen