– Har mottatt flere klager på høy fart i dette området