Navngir mistenkt mann på sosiale medier: – Vi ønsker ikke en privat gapestokk