Lovbrudd straffes enda hardere: - Høye bøtesatser har tydeligvis ikke vært nok

foto