- Jeg vil ikke gå inn i detaljer på hva de har sagt i avhør

foto