Orkdal er en av de store vinnerne etter vedtaket på Arbeiderpartiets landsmøte. Kommunen har hatt en enorm satsing på idrettsanlegg de siste årene, og er i ferd med å opparbeide seg et spillemiddeletterslep som det vil ta opptil 25 år å kvittere ut.

Dersom Stortinget følger opp Ap-vedtaket, vil situasjonen være en annen.

Norsk idrett har i dag et etterslep på 2,3 milliarder kroner.

Gradvis

Hadde den vedtatte endringen trådt i kraft umiddelbart, ville etterslepet vært borte i løpet av fire år.

– Men det vil ta litt lenger tid, fordi det legges opp til en gradvis innføring. Først må dette inn i den idrettsmeldingen som er varslet av statsråden, forteller en meget glad Jorodd Aspjell til ST fra Aps landsmøte.

Asphjell har kjempet både i idrettsforbundet og innad i Ap for nettopp den løsningen landsmøtet valgte.

– På forhånd var det en del motstand fra kulturen, fordi man fryktet dette ville gå på bekostning av kulturmidler. Likevel ble det et enstemmig vedtak?

– Ja, og jeg tror motstanden i forkant skyldtes en svikt i kommunikasjonen. For vedtaket innebærer at også kulturen får mer, sier Asphjell.

0 til statskassen

Med den nye tippenøkkelen vil lokal kultur og frivillige organisasjoner få 18 prosent hver, mens idretten øker sin andel fra 45 til 64 prosent.

Årsaken til at dette også er et løft for kulturen, er at dagens ordning har ført 36 prosent rett inn i statskassen. Landsmøtevedtaket innebærer at hele kaka går rett til idrett, kultur og frivillighet. Kulturen får en økning fra 12,2 prosent til 18, og det samme får frivilligheten.

– Vedtaket innebærer at ingenting skal gå til statskassen, og det gir 830 millioner kroner mer til kultur, idrett og frivillighet, sier Asphjell som tror dette er noe som hele regjeringen vil stille seg bak.

Catharina Morken