Tviholder på retten til å dumme seg, og har mer av pytt-pytt-genet enn flink pike-syndromet