Granatjakt i snøfonna i Lensvik i 1940.

Bildet vi ser er fra historieberetningene i heftet fra til lokalhistoriker Arvid Bonvik i Lensvik.

Bildet av karene i snøen viser barn og voksne som i fellesskap har gravd en udetonert granat ut av snøen. Det skal ikke mye fantasi til for å skjønne konsekvensene hvis granaten hadde eksplodert.

Granatene ble avfyrt fra krigsskip i Trondheimsfjorden. De gikk inn i snøfonner uten å eksplodere da de ikke traff motstand.

Historien forteller ikke om katastrofer som følge av slik uvøren omgang med skarpe granater, så her gjelder ordtaket om at lykken er bedre enn forstanden. Selv uskadeliggjørelsen av granaten i etterkant foregikk i fjøs og uthus. I dag et skrekkens eksempel på hvordan man

ikke

Per Snekvik