- Vi har aldri vært i nærheten av de tallene vi har nå

foto