– Det er jo sånn med bygdedyret. Med dette alternativet får begge plasser noe

foto