Det de gjorde for 35 år siden, høster vi fruktene av i dag

foto