- Kortere ventetid på oppkjøring enn normalt

foto