– Det kan bety kroken på døra. Nedtrappinga er allerede i gang

foto