Utsatte å ta stilling til salget av denne sjønære tomta

foto