Tok to skrenskjørere og like mange førerkort

foto