Det er penger å hente for de som vil lage arrangement under Vinterkulturuka i Skaun 2016.

Skaun kommune lyser nå ut 100 000 kroner i stimuleringsmidler som skal brukes til kulturarrangement og kulturutvikling under uka, og de skal stimulere til kvalitetstenking og nyskaping. Pengene kommer fra Skaun kommune og inkluderer også støtte fra Sparebank1SMN.

Alle som vil lage et arrangement under Vinterkulturuka, kan søke. Både tradisjon og nyskaping er velkommen. Søknadsfristen er 15. oktober.

Dette er noen av kriteriene som blir lagt vekt på:

* Samarbeid mellom flere aktører

* Vinterkulturelle aktiviteter

* Nye programposter for uka 2016

* Involvering av profesjonelle kunst- og kulturutøvere

* Arrangement som har en flerkulturell profil

* Program som bevisst retter seg mot nye innbyggere i vekstkommunen Skaun

Vinterkulturuka i Skaun 2016 starter 29. januar og varer til 7. februar.

Disse er med i komiteen for Vinterkulturuka: Lillian H. Wiggen, Ove Sem, Reidun Moe, Randi Leinum, Edvin Langmo (leder) og Steinar Haugen (kulturkonsulent).