Det sier Arne Engvik i Kjønsvikbugen Båtforening i Hemne. Båtforeninga er i gang med søkeprosessen for å etablere ei båthavn på Fitjanesset, ikke langt fra Aqua Gens sjøanlegg i Kjønsvika.

Som seg hør og bør i forbindelse med behandling av byggesøknaden, skal alle offentlige myndigheter komme med en uttalelse.

Pila viser hvor gravrøysa ligger.

Svært sjelden

Den som kom fra Fylkesmannen vakte mest oppsikt.

— Det ble igangsatt arkeologiske undersøkelser i regi Fylkesmannen, og da kom det fram at det er registrert to gravhauger her. Ei gravrøys er datert fra 500 til 1800 år før Kristus, det vil si tidlig bronsealder, forteller Arne Engvik.

Båtforeninga har vært i kontakt med arkeolog Anne Haug, som har gitt den karakteristikken «svært sjelden».

Haug jobber i Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Ligger perfekt til

Haug har vært på befaring på stedet, og oppgir størrelsen på gravrøysa til ca. 17 meter i diameter. Den består av større steiner og er lagt i en sirkulær form. Den ligger perfekt til i landskapet på et lite nes ca. 10–12 meter over havet, skriver Haug i en uttalelse til båtforeninga.

— Det er nettopp den sirkulære formen og beliggenheten som gjør arkeologen sikker på at vi snakker om en særdeles gammel gravrøys, kommenterer Engvik.

Koster ca. 1 mill.

Gravrøysa er et automatisk fredet kulturminne. Båtforeninga er pålagt en såkalt sikringssone når det gjelder planene om ei båthavn. Det er også lite trolig at Riksantikvaren vil gi dispensasjon for å åpne den. Skulle dispensasjon likevel innvilges, vil det følge med et vilkår om at tiltakshaver tar regninga.

— For det første vil ikke denne gravrøysa skape problemer for oss, vårt tiltak ligger 150 meter unna og er dermed ikke i nærheten av gravrøysa. Dette er ingen konfliktsak, snarere en spennende nyhet om at det kan finnes noe under bakken som vi ikke vet hva er. Men det ville selvsagt være helt uaktuelt å koste utgraving. Vi har fått opplyst at det vil koste ca. én million kroner, sier Engvik.

Nysgjerrige

— Hva kan skjule seg under bakken?

— Det skulle jeg gjerne ha visst og det er vi nysgjerrige på alle sammen... Men jeg ser ikke bort fra at det kan finnes bronsefigurer og -gjenstander lenge før vår tid. Dette er svært sjelden kost, sier Arne Engvik.

Slik blir det imidlertid ikke.

— Vi ønsker at den bevares og at et areal rundt røysa reguleres til hensynssone i planen. Dette har vi foreslått. Så lenge den får ligge uforstyrret så vil det derfor ikke skje noe mer i området. Det er en veldig flott røys fra bronsealder som vi ikke har så mange av i Hemne, så det er helt utrolig at den er såpass godt bevart når man tenker på industriområdet mot sjøen, sier Haug.

john.myrhaug@avisa-st.no

907 72 300

Gravrøysa ligger i gjengrodd og litt ulendt terreng. Foto: Anne Haug, Sør-Trøndelag fylkeskommune