En oppsummering viser 183 felte elger. En økning på ni elger fra i fjor er en fortsettelse av økningen fra åra før. Det er tydelig at elgstammen er i oppgang.

Fellingskvotene ble satt ned i år for at avskytinga skulle bli mer i samsvar med tillatt kvote. Samlet fellingsprosent tilsvarer 84 prosent, noe som anses som veldig bra. I fjor var den på 71 prosent.

I jaktrapporten som er utarbeidet poengteres det at dersom fellingsprosenten nærmer seg 90 prosent, må kvotene økes.

Det er noe flere hanndyr (56 prosent) enn hunndyr som er felt i høst. Det påpekes at det må tilstrebes å få tatt ut noe mindre andel okser.